polityka prywatności firmy, przetwarzanie danych osobowych - projektowanie i produkcja elektroniki

Logo_Kraft_Engineering
Title
Przejdź do treści
Obowiązek informacyjny RODO


Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Kraft Engineering Marek Fabisiewicz , 05-806 Komorów ul. Podlaska 9A.

Jako administrator danych dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej  ochrony danych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dane będą przetwarzane w celu realizacji umowy i wynikających z umowy rozliczeń,  dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz przy przygotowywaniu dla Państwa ofert współpracy. Podstawą  prawną do przetwarzania danych jest realizacja umowy (art. 6 ust 1 pkt b Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej RODO), realizacji obowiązków prawnych wynikających z przepisów rachunkowo-podatkowych  (art. 6 ust 1 pkt c RODO) oraz realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, tj. dochodzenia roszczeń oraz realizacji działań marketingowych (art. 6 ust 1 pkt f RODO). Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, a ich niepodanie uniemożliwi jej zawarcie. Dane będą przechowywane przez okres wymagany właściwymi przepisami prawa (np. przepisami rozliczeniowo podatkowymi) oraz przedawnienia ewentualnych roszczeń. W stosownych przypadkach odbiorcami Państwa danych mogą być biura rachunkowe, banki, urzędy państwowe, firmy kurierskie działające na zlecenie administratora. Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora.
05-806 KOMORÓW ul. Podlaska 9A
  +48 22 7580995
  501546734
kraft.eng@orange.pl
poczta@krafteng.pl
Logo_Kraft_Engineering
Wróć do spisu treści